Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram
Marka Tescil / Başvuru Takip

Marka Tescil / Başvuru Takip

Markanızla fark yaratın

 
Şirketinizin en değerli sermayesi olan markanızı tescil ile koruma altına alın.

Marka Çeşitleri Nelerdir?

  • Ticaret Markaları: Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır. Markaların tescili için kullanılan sınıflardan ilk 34 sınıfı Ticaret markalarının tescilinde kullanılmaktadır.
  • Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir. Örneğin: Sigorta şirketleri, hastaneler, taşımacılık firmaları, bankalar, eğlence hizmeti veren firmalar hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. Markaların tescili için kullanılan sınıflardan 35-45 arasında yer alan sınıflar hizmet markalarının tescilinde kullanılmaktadır.
  • Garanti Markaları: Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası yün Birliğine ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.
  • Ortak Markalar: Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.
Kimler Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilir?
  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
  • T.C. sınırları içerisinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişiler
  • T.C. sınırları içerisinde ticari veya sınai faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler
  • Paris Sözleşmesi’ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına üye ülke vatandaşları veya bu ülkelerde ikamet eden ya da ticari veya sınai faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kanunen veya fiilen marka koruma hakkı veren ülke vatandaşla